aanbesteding

aandeelhouderseconomie

aandelenfusie

aandelenoptieregeling

aandelenruil

aanhorigheid

aanpasbaar bouwen

aanschrijving

aansturen

abc-akte

acceptatie van een hypotheekofferte

accessie

accessoir recht

accountantscontrole

activity based costing

afkoopwaarde

afkoopwaarde

afkopen levensverzekering

aflossingsvrije hypotheek

afsluitkosten

afsluitprovisie

aftersales

aftrekpost

afzetkosten

akte van levering

algemene voorwaarden

allfinanz

ambuschmarketing

ankermunt

annuiteitenhypotheek

annuleren

annuleringskosten

anti-speculatiebeding

appartementsrecht

arbeidskostenforfait

arbeidsongeschikt

arbitraal beding

architectenregister

are

artikel 12-gemeente

assurantiebeding

authentieke akte

baanloze groei

baatbelasting

babybond

backorder

bad will

baerisch

balanstotaal

balansverkorting

balansverlenging

balansversterking

balloneconomie

ballonfinanciering

bambi

bancassurance

bandbreedte

bandbreedte (rente)

bankgarantie

banksparen

banqued'affaires

basisaftrek

basishypotheek

basisrente

bearmarkt

bebouwingsdichtheid

bedrijfsbreed

bedrijfsfinanciering

bedrijvendokter

belastbaar bedrag

belastbaar inkomen

belastbare som

belastingaangifte

belastingaftrek

belastinggrondslag

belastingplan 2001

belastingschijven

belastingvrije som

beleggingsfonds

beleggingshypotheek

beleggingsportefeuille

beneficiair aanvaarden

beperkt recht

bereidstellingsprovisie

beroepschrift

beroepskosten

beschermd stads-of dorpsgezicht

beschermd wonen

beschermd wonen

beschikking

bestemmingsplan

bestuurder

betekenen

beursdip

beurseconomie

beursrally

bewonersverklaring

bezitloos pandrecht

bezwaarde eigendom

bezwaarschrift

bidbook

bijdrageregeling geluidshinder nieuwe woningen

billboarding

bleu chip

bloot-eigenaar

boeterente

bouw- en woningtoezicht

bouwbesluit

bouwdepot

bouwexploit

bouwfinanciering

bouwgarant

bouwhypotheek

bouwrente

bouwsomlimiet

bouwvergunning

bouwverordening

boven rente

boxenstelsel

brainport

brand

break-up

breukdeel

bruto inkomen

bruto maandlasten

btw

buba

budgetteren

bulletlening

bullisch

bullmarkt

burgemeester en wethouders

business -to -administration

business angel

business unit

business-to-business

bust

cai

calculerend

call

callcenter

callgeld

canon

captive

captive market

car-verzekering

cas

cascowoning

cashcow

casheconomie

cashen

cashmanagement

casino economie

casinokapitalisme

catalogushuis

center of competence

centiare

centraal testamentenregister

chart

chinese muur

chipknip

chippen

click-troughrate

clickfonds

coderekening

commando-economie

commercial paper

commitment

company

comparant(en)

compliance

complianceregeling

conculega

constructie all-risk (car)-verzekering

consuminderen

consumptief krediet

contante waarde

contante waarde van het renteverschil

content

continue krediet

contractrente

contractuele aansprakelijkheid

controlekosten

convenience

conversiekosten

convertible

corebusiness

corporate banking

corporate finance

costcutting

courtage

cowboyeconomie

creditcard

crediteur

dading

daghandel

dagrente

dagrente garantie

dalrentegarantie

data vendor

dealerkrediet

dealmaker

debit- card

debiteur

debiteur

deconsolideren

defensief fonds

depot

depotrente

depressie economie

derivaat

derogatieland

dertiende maand

diensteneconomie

digital wallet

disagio

disintermediatie

dm

dubo

dumpmarkt

duopolie

durable goods

durfkapitaal

durfondernemer

duurzaam bouwen (dubo)

dwaling

dwingend recht

dynamisch pricing

e-banking

e-biljet

e-business

e-conomy

e-krediet

e-lening

e-procurement

e-tail

early adopter

earning capacity

ecb

econologie

economisch eigendom

economische gebondenheid

economische huurwaarde

economiser

eendaagsgeld

eenheidsmunt

eenpitter

effectenbelening

effecthypotheek

effectieve rente

effectiseren

eigendomsakte

eigendomsbewijs

eigendomsbewijs/akte

eindheffing

emarging market

emissiesyndicaat

employee benefits

empowered:

empowerment

enabling company

entrepeneurship

erfgenaam

erflater

erfpacht(recht)

erfrecht

erfrecht:

ernstige gebreken

euro

eurozone

executeur-testamentair

executie

executieverkoop

executiewaarde

exoneratie

expansiekapitaal

expansiemarkt

expiratiedatum

expiratiedatum

exploitatierekening

exploitatieverlies

extra aflossen

extra premie storten

extra premiestorten

faalfactor

factory outlet

familiejuwelen

fed

fee

finance house

financials

financiering

financieringskosten

financieringsvergoeding

financiersvergoeding

financing

fixatieprovisie

fixing

flexiloon

flitsgeld

flitskapitaal

flitskapitalisme

floating rate note

fondsenbeheer

fondsenwerving

forfait

fpu

frontoffice

fund

fundamentels

funding

future

garantie- en waarborgregeling

garantiecertificaat

gebonden eigendom

gebouwde aanhorigheden

gebouwde eigendom

gebouwde onroerende zaken

gedeputeerde staten (gs)

gedragscode hypothecaire financieringen

gedupeerde staten

gekwalificeerde meerderheid van stemmen

geldbeheer

geldbeweging

geldeconomie

geldgroei

geldkrediet

geldmachine

geldmarktinstrument

geldmarktpapier

gemeenschap van goederen

gemeenschappelijk eigendom

gemeenschappelijke ruimte

gemeentefonds

gemeentegarantie

gemeenteraad

gemeentewet

gemengde verzekering

gereedmeldingsformulier

gerichte aankoopopdracht

gezamenlijk eigendom

greenback

groei-economie

groeionderneming

groeipad

grondexploitatie

grootkapitaal

guldenspapier

hamburgerbaan

handelsbeperking

haute finance

hectare

heffingsrente

herberekening van de annu357teit

herbouwwaarde

herinrichtingskosten

herstelperiode

hertaxatie

hoofdelijke aansprakelijkheid

hoofdmarkt

hoog laagconstructie

horizontaal eigendom

huisvestingsvergunning/-verordening

huisvestingswet

huizenprijzen

human capital

huurbeding

huurkoop

huurwaardeforfait

huwelijkse voorwaarden

hybride hypotheek

hypothecaire inschrijving

hypothecaire lening

hypotheek

hypotheekakte

hypotheekaktekosten

hypotheekgever

hypotheekkantoor

hypotheeknemer

hypotheekofferte

hypotheekrecht

hypotheekregister

hypotheekregister

hypotheekrente

hypotheekrente tijdens de bouw

hypotheekverstrekker

in gebreke stellen

in house

inboedelverzekering

incubator

indemniteitsbeginsel

indicatief bodemonderzoek

inflatiewinst

infrastructuur

inhaalinvestering

inkaderen

inkomenstoetsing

inkomentoetsing

inkomstenbelasting

inspanningsverbintenis

inspectie(kosten)

intangible

intentieverklaring

interingsvrijstelling

internet bankieren

internethandel

internetlening

intrapreneurschap

investors circle

invorderingsrente

invorderingsvrijstelling

jaarinkomen

jaaropgaaf

jaaropgave loonbelasting

jaarrekening

jaarrente

jobcoach

jungle economie

juridisch eigendom

juridische eigendom

juridische fusie

jurisprudentie

kadaster

kadastraal recht

kapitaalmobiliteit

kapitaalsuitkering

kapitaalverzekering

kasgeldvennootschap

kasmanagement

kasrondje

kavel

kenniseconomie

kenniskapitaal

kettingbeding

kindsdeel

koerswinstbelasting

koninklijk besluit

koop / aannemingsovereenkomst

koop op afbetaling

koop-/aannemingsovereenkomst

koopovereenkoms

koopovereenkomst

koppelverkoop

kosten koper (k.k.)

kosteninflatie

kredietaanbieding

kredietgever

krediethypotheek

kredietkaart

kredietnemer

kredietregistratie

kredietvergoeding

krimp

kringloopeconomie

kruislingse premiebetaling

kubieke meter (m263)

kwalitatief lidmaatschap

kwaliteitstoets

kwaliteitsverklaring

kwijting

ladenplan

lagelonenland

lame duck

landelijke makelaars vereniging (lmv)

landenfonds

leasen

leaseobligatie

legaat

legataris

legator

leges

legetaris

legitimaris

lening

letter of intent

levenhypotheek

levensverzekering

leveringen buiten het bestek

lineaire hypotheek

lombardrente

loonbelasting

loonbelastingbeschikking

looninflatie

lump sump

m-commerce

maatschappelijke gebondenheid

maisonnette

makelaar

makelaar onroerend goed (o.g.)

management buy in

management buy out

management by fear

management development

management support

market demand

marktdemocratie

marktdominantie

marktfundamentalisme

marktkapitalisatie

marktmaker

marktmonopolie

marktpenetratie

marktvorser

marktvraag

massamarkt

maximumtarief

mbv

medeaansprakelijkheid

meenemen van de hypotheek

meerwerk

meldingsplichtig bouwwerk

mengfonds

merchantbanking

mezzanine financiering

middelenbeheer

middelrente

ministeri353le beschikking

minuut

mixfonds

model bouwverordening

model koop-/aannemingsovereenkomst

model koopovereenkomst

modelverordening

modelverordening

monument

monument

nabestaandenlijfrente

nalatenschap

nalatenschapsplanning

nap

nationale hypotheek garantie (nhg)

natuurlijke verbintenis

negatieve inkomsten eigen woning

nen

nethandel

netrepeneur

netto maandlasten

netto werkelijke rente

netvertising

netwerkeconomie

netwerkhandel

netwerkmanagement

netwerkmarkt

nhg

nibud

niet-wijzigingsbeding

niet-zuivering

nietig verklaren

nominale rente

notaris

note

objectsubsidie

obligatiebelegging

omslagheffing

omzettingskosten

onbezwaard eigendom

onderhands

onderhandse aanbesteding

onderhandse akte

onderpand

onderzetting

ongebouwde eigendommen

onroerende zaak

onroerende zaakbelasting

ontbindende voorwaarde

ontvankelijk

onzuiver inkomen

open eind clausule/constructie

openbare verkoop

operations

opeten van de eigen woning

opnamekosten

opnamekrediet

opplussen

opportunity

oprichtingskapitaal

opschortende voorwaarde

opstal

opstalverzekering

optiemarkt

optiepremie

optieprijs

optietermijn

opzegtermijn

organizer

ori353ntatie-opdracht

oudedagslijfrente

ouderenaftrek

ouderlijke boedelverdeling

overbruggingskrediet

overbruggingslijfrente

overdracht basisaftrek

overdrachtsakte

overdrachtsbelasting

overhevelingstoeslag

overlijdensrisicoverzekering

overmaat

overmacht

overnamebeding

oversluitprovisie

overstapfaciliteit

overwaarde

p-biljet

pakkettenhandel

pandrecht

paraplufonds

participatiemaatschappij

partnerconstructie

partnerpensioen

partnerregistratie

passeerdatum

passeren

path to profit

payback periode

penetratie

perceel

perceptiemanagement

performen

persoonlijk inkomen

persoonlijke lening

piranha -economie

planschade

platte organisatie

pm

poldereconomie

polisbelening

portfolio

positieve/negatieve hypotheekverklaring

precariorechten

prefabbouw

preferente crediteuren

premiedepot

premiedepot

premiekoopwoning

premievrijmaking

premiewoning

prestatie-eis

presteren

priv351-bezit

priv351-clausule

private banking

pro memorie (pm)

pro resto hoofdsom

procescertificaat

procurement

productcertificaat

productmix

profitwarning

programma van eisen

projectaanbieding

prolongatiepremie

prospect

prospectus

publieke werken

raad van arbitrage voor de bouwbedrijven in nederland

raad van state

raamcontract

raid

ranking

re353le rente

recht van opstal

rechtsbijstandverzekering

referentiebestek

regie

registergoed

regresrecht

rekenrente

rekenvergoeding

rente

rente bijschrijven

rente bijschrijven

rente tijdens de bouw

rente-opslag

rentebedenktijd

rentecoupon

rentefixatieperiode

rentegarantie

renteherziening

rentekrediet

rentemarge

rentemiddeling

rentestap

rentevaste periode

rentevrijstelling

reporente

reseller

reservefonds

reservemunt

restantschuld

restitutie boeterente

resultaatverbintenis

retailbank

retailbanking

retailen

retributie

return on investment

revisietekening

right of first refusal

rijksrekenrente

rioolrecht

risicolening

risicomanagement

risicoregeling, -verrekening

roerende zaken

rva

salderen van rente

salderingsregeling

sales

salesmanager

samenlevingsovereenkomst

saneringscontract

saneringsfonds

schaaleconomie

schaarste economie

schermenbeurs

schetsplan

schuldencrisis

schuldpapier

schuldsanering

sectorfonds

semi-bungalow

senioren thuistest

serviceflat

servicekosten

servituut

sloopvergunning

sociale huursector

sociale koopwoning

soldeermeester

sondeermeester

sondering

souterrain

spaarkrediet

sparen

splitlevel woning

splitsings(-akte, -reglement, -vergunning

splitsings(-akte, -reglement, -vergunning

staat van baten en lasten

stadsvernieuwingsfonds

standaard referentiebestek woningbouw

standaard voorwaarden rechtsverhouding opdrachtgever-architect (sr-97)

statuten

stichting garantie- en waarborgfonds nederland

strekkende meter (m271)

subjectsubsidie

subsidie bij aankoop huurwoning (koopgewenningsbijdrage)

successierechten

successiewet

suite (kamer en suite)

systeembouw

taakgericht

tailormade

taxatie

taxatierapport

taxhaven

technische omschrijving

technische ruimte

telco

termijnbetaling

testament

testateur

thuisverkoop

tijgereconomie

toerekenbare tekortkoming

tool

toonderaandeel

traditioneel gebouwde huizen

transportakte

travee

twee-onder-351351n-kap-woning

tweede hypotheek

tweede oplevering

uav

uit bodemen

uitnutten

uitritvergunning

uitsluitingsclausule

uitwinning

ultraconsumer

unanieme meerderheid van stemmen

underperformance

upschalen

upsizen

usp

utiliteitsgebouw

v.o.n.

valutacrisis

variabele rente

vaste markt

vc

vecibin

verbindend verklaren

verbintenis

verblijfsruimte

verblijvingsbeding

verborgen gebreken

verdienvermogen

vereniging bemiddelaars onroerende zaken (vbo)

vereniging van appartementseigenaren (vve)

vergadering van de vereniging van appartementseigenaren

vergunningsplichtig bouwwerk

vergunningsvrij bouwwerk

verificatievergadering

verkeersruimte

verklaring van eensluidendheid

verklaring van erfrecht

verkoop onder voorwaarden

verkrijgingskosten

verleasen

verletkosten

vermogensbank

vermogensbelasting

vermogensinkomsten

vermogenswinst

verontreinigingsheffing

verordening

verrekenbeding

vertoogschrift

vertragingsrente

vertragingsschade

vervangingsschade

vervreemden

verwerking van rechten

verwerpen

verwervingskosten

verzoekschrift

vierkante meter (m262)

vloerhandel

voetverklaring

volle eigendom

volmacht

volstrekte meerderheid van stemmen

vooraftrek van belasting

voorbehoud van vruchtgebruik

voorbereidingsbesluit

voorlopig koopcontract

voorlopige teruggave

voorlopige voorziening

vrij op naam

vrije doorgang

vrije eigendom

vrije hoogte

vrije sectorwoning

vrije verkoopwaarde

vrije vestiging

vrijstaand huis

vrom

vruchtgebruik

vruchtgebruik-testament

waarborgcertificaat

waarborgfonds eigen woningen

waarborgsom

waardegrondslag

waardepeildatum

waterschapsheffing

wederkerig finaal verrekenbeding

wegneembeding

welstandscommissie

wet op de ruimtelijke ordening

wet op de stads- en dorpsvernieuwing

wet voorzieningen gehandicapten

wet waardering onroerende zaken (woz)

wetsfictiegemeenten

wettelijke rente

winstdeling

woningdichtheid

woningverbeteringssubsidie

woningwet

woonlasten

woonzorgcomplexen

woz

yield

yieldcurve

yieldratio

zaaigeld

zachte lening

zaitech

zaken bankieren

zakenbank

zakenbankier

zakencijfer

zakenkrant

zeepbeleconomie

zerobond

zwakke markt

zwerfkapitaal

zwevende klanten

zwevende koers